EN

Tim

Voditeljica projekta

dr. sc. Irena Benyovsky Latin
Hrvatski institut za povijest
E-mail: irenabenyovsky@yahoo.com
Radovi  (2) https://isp.academia.edu/IrenaBenyovskyLatin

Rođena je 14. 11. 1970. u Zagrebu, gdje je završila klasičnu gimnaziju. Od 1989. studirala je na Odsjecima za povijest i etnologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je i diplomirala 1996. na odsjeku za povijest. više

 

 

Suradnici projekta

dr. sc. Tonija Andrić
Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu
E-mail: tonija@ffst.hr
Radovi
Tonija Andrić, rođena je 1981. u Splitu. Godine 2005. diplomirala je na Odjelu za povijest, na Hrvatskim studijima, Sveučilišta u Zagrebu, a na istom fakultetu je i doktorirala 2014. više

Sandra Begonja
Hrvatski institut za povijest
E-mail: sbegonja@isp.hr
Radovi
Rođena je 1978. u Splitu. Studij smjera Modni dizajn završila je 2000. godine na Tekstilno - tehnološkom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu. Dvopredmetni studij povijesti/povijesti umjetnosti završila je 2008. godine na Filozofskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu. više

dr. sc. Ante Birin
Hrvatski institut za povijest
E-mail: ante.birin@gmail.com
Radovi  (2)
Ante Birin rođen je 1973. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu. U školskoj godini 1991./92. upisao je dvopredmetni studij povijesti i arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kojeg je okončao u školskoj godini 1995./96. više

dr. sc. Danijela Doblanović
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za humanističke znanosti
E-mail: danijela.doblanovic@gmail.com
Radovi
Danijela Doblanović rođena je u Puli 1981. godine. Osnovnu školu završila je u Svetvinčentu, a opću gimnaziju u Puli. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Puli 2004. godine, smjer hrvatski jezik i književnost – povijest. više

Ivana Haničar Buljan, d.i.a.
Institut za povijest umjetnosti
E-mail: ihanicar@ipu.hr
Radovi
Rođena 1970. u Osijeku. Diplomirala 1996. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Apsolvirala poslijediplomski studij Graditeljsko naslijeđe pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 2001. godine. više

dr. sc. Marija Karbić
Hrvatski institut za povijest
E-mail: mkarbic@isp.hr
Radovi
Marija Karbić rođena je 1961. u Zagrebu. je viša znanstvena suradnica Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. Povijest je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1996.), više

dr. sc. Ivana Lazarević
Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnost u Dubrovniku
E-mail: ivana.lazarevic@du.t-com.hr
Radovi
Ivana Lazarević rođena je 1973. u Dubrovniku. Diplomirala je povijest umjetnosti i opću fonetiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine. Godine 2012. doktorirala je na doktorskom studiju “Povijest stanovništva” Sveučilišta u Zagrebu obranivši rad pod naslovom “Vlasteoske kuće u gradu Dubrovniku 1817. godine”. više

Dušan Mlacović
Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani
E-mail: dusan.mlacovic@ff.uni-lj.si
Radovi
Dušan Mlacović rođen je 1966. U Celju (Slovenija). Godine 1992. diplomirao je na odsjecima za povijest i filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija). Od 1993. do 1999 na Filozofskom fakultetu Sveučilište u Ljubljani (Odsjek za povijest) bio je znanstveni novak. više

dr. sc. Marija Mogorović Crljenko
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za humanističke znanosti
E-mail: mmogorov@unipu.hr
Radovi
Rođena u Zagrebu 1975. godine. Osnovnu i srednju školu završila u Rovinju. Na Filozofskom fakultetu u Puli diplomirala povijest te hrvatski jezik i književnost 1999. Magistrirala (2005) i doktorirala (2010) na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. više

dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
E-mail: zrinknik@gmail.com
Radovi
Zrinka Nikolić Jakus rođena je 1973. u Zagrebu. Diplomirala je povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1996., magistrirala (1997.) i doktorirala (2004.) na Department of Medieval Studies na Central European University u Budimpešti. više

dr. sc. Zrinka Pešorda Vardić, tajnica projekta
Hrvatski institut za povijest
E-mail: zrinka.pesorda@zg.t-com.hr
Radovi
Zrinka Pešorda Vardić je rođena 1974. u Stuttgartu, SR Njemačka. Studij jednopredmetne povijesti završila je 1997. godine na. Magistrirala je 2002. godine i doktorirala 2006. godine također na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. više

dr. sc. Gordan Ravančić
Hrvatski institut za povijest
E-mail: gordan@isp.hr
Radovi
Rođen je 1972. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Jednopredmetnu povijest diplomirao je 1996. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 1997. stekao status Master of Arts in Medieval Studies na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (Mađarska). više

dr. sc. Anton Ravnikar
Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mariboru
E-mail: toneravnikar2712@gmail.com
Radovi
Anton Ravnikar rođen je 14 listopada 1958, Ljubljana, Slovenia. 2005. – dr. sc., Sveučilište u Mariboru. Diplomirao je 1982. povijest i sociologiju na Filozofskom fakultetu, Sveučilište u Ljubljani (Slovenija). više

dr. sc. Bruno Škreblin
Hrvatski institut za povijest
E-mail: bskreb@gmail.com
Radovi
Bruno Škreblin rođen je 1981. godine u Zagrebu. Godine 2006. završio je jednopredmetni studij povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2016. doktorirao je na istom fakultetu s temom Urbana elita zagrebačkog Gradeca od sredine 14. do početka 16. stoljeća (mentorica: izv. prof. Irena Benyovsky Latin). više

dr. sc. Ratko Vučetić
Institut za povijest umjetnosti
E-mail: rvucetic@ipu.hr
Radovi
Ratko Vučetić rođen je 1965. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1996. studijske grupe Povijest umjetnosti i Etnologiju. Diplomirao na Odsjeku za povijest umjetnosti s temom „Prilog urbanističkom razvoju Krapine“. više