EN

Digitalno mapiranje

Prezentacije rezultata projekta u digitalnim tehnologijama

Idealna rekonstrukcija Sulejmanovog mosta, Osijeka i Darde iz 1687.
Autori: Ivana Haničar Buljan i Ratko Vučetić
Suradnja: Anita Kovačić

 

Digitalna mapa Dubrovnika

 

Digitalna mapa Varaždina