12. 5. 2017. Izlaganje dr. sc. Danijele Doblanović Šuran, Karnjeli u Istri - modus vivendi na primjeru Savičente u ranom novom vijeku, Istarski povijesni biennale, Poreč, 11.-13. 5. 2017.

 

http://www.muzejporec.hr/hr/projekti/istarski-povijesni-biennale/