Izlaganje dr. sc. Ante Birina na V. Kongresu hrvatskih povjesničara u Zadru (Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi), 5.-8. 10. 2016. 

Zajednica stanovanja (societas mansionis) u srednjovjekovnom Šibeniku