Izlaganje dr. sc. Ratka Vučetića na trećem Triennalu 'Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: Grad i došljaci / Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The City and the Newcomers

26. 10. 2016. 

Doseljenici i formiranje gradskog prostora u srednjovjekovnim gradovima kontinentalne Hrvatske (predgrađa i nastanak novih ulica)