Dana 28. listopada 2016. održan je godišnji sastanak suradnika URBES-a.