dr. Zrinka Nikolić Jakus, Izlaganje dr. Zrinke Nikolić Jakus na međunarodnom skupu "Bosanski ban Tvrtko 'Pod prozorom u Rami', Prozor, 11. kolovoza 2016.

"Ramljaci i Bosanci u dalmatinskim gradovima u četrnaestom i petnaestom stoljeću"