Sastanak Međunarodne udruge za povijest gradova u Munsteru 2019