Izlaganje Ratka Vučetića i Ivane Haničar Buljan u Ljubljani, Transformacija srednjovjekovnog grada: primjer Varaždina i OsijekaARHITEKTURNA ZGODOVINA MESTO V SREDNJEM IN ZGODNJEM NOVEM VEKU, 24.-25. 11. 2017. Filozofski fakultet u Ljubljani, Slovenija