PREDAVANJE DR. SC. RATKA VUČETIĆA “DVA GRADA NA DRAVI – URBANI RAZVOJ OSIJEKA I VARAŽDINA”

U srijedu, 25. listopada 2017. u 18:30 sati u Društvu povjesničara umjetnosti Hrvatske u Zagrebu (Preradovićeva 44).