Sudjelovanje Tonije Andrić na okruglom stolu 28. Knjige Mediterana, pod naslovom 'Pomorski Split do početka 20. stoljeća", 25. 9. 2016.

s temom: "Brodarstvo srednjovjekovnog Splita. Brodograditelji i brodovlasnici kao dio onodobne društvene elite",