Izlaganje dr. c. Brune Škreblina: The fortification system of Gradec (Zagreb) in medieval period,
Međunarodni znanstveni skup: Fortifikacije, obrambeni sustavi i strukture u prošlosti " / "Fortifications, defence systems, structures and features
in the past", Zagreb, 7-9., lipanj, 2017.