EN

O projektu

Istraživački koncept projekta "Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: urbane elite i urbani prostor" (URBES) oslanja se na najnovije trendove u europskoj srednjovjekovnoj urbanoj povijesti, fokusirajući se na odnos između gradskog društva i gradskog prostora. URBES urbane elite prepoznaje kao najutjecajniju društvenu grupu u oblikovanju prostora gradova hrvatskog srednjovjekovlja. Projekt se fokusira na gradove dvije geografske regije današnje Hrvatske (obalnu regiju i međurječje Save i Drave), odnosno Gradec, Varaždin, Labin i Rovinj, Rab, Zadar, Trogir, Šibenik, Split i Dubrovnik, u razdoblju između razvijenog i kasnog srednjeg vijeka.

Cilj projekta URBES je pružiti odgovore na pitanja kao: koja je bila uloga urbanih posjeda (s obzirom na njihovu veličinu, poziciju i kontinuitet) u oblikovanju srednjovjekovnih elita? Kako su se elite u odabranim gradovima hrvatskog srednjovjekovlja transformirale s obzirom na gradski prostor? Koji je bio njihov utjecaj na urbani prostor, i kakva je bila njihova prisutnost u urbanom prostoru? Na temelju bogatih postojećih baza podataka, projekt će rekonstruirati i analizirati gustu mrežu obitelji, kućanstava, nekretnina i kuća u odabranim gradovima i pratiti njihov razvoj tijekom vremena da bi se dobio novi uvid u društvene strukture i urbani prostor. Iako su gradovi hrvatskog srednjovjekovlja u središtu projekta URBES, projekt se namjerava fokusirati na pitanja koja nadilaze problem pojedinih gradova kako bi se uspoređivali slični fenomeni u širem geografskom i političkom kontekstu, te kako bi pratili rezidencijalnu mobilnost urbanih elita. Također, projekt predlaže interdisciplinarni pristup i korištenje relevantnih informatičkih mogućnosti.

 

 

 

Projekt URBES, pod brojem IP-2014-09-7235 financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ). Projekt se provodi u okviru Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu (15. 09. 2105. - 14. 09. 2019.)